loading...

จุ๊บรักรับซัมเมอร์ (A Girl & Three Sweethearts พากย์ไทย)

จุ๊บรักรับซัมเมอร์ 17 มิถุนายน 2560 : ตอนที่ 8 (Ep. 08)

จุ๊บรักรับซัมเมอร์

ซี่รี่ส์ญี่ปุ่น : เรื่อง จุ๊บรักรับซัมเมอร์ ตอนที่ 8 (Ep. 8)
A Girl & Three Sweethearts พากย์ไทย ออกอากาศ : 17 มิถุนายน 2560
ติดตามซีรี่ส์เกาหลี เรื่อง จุ๊บรักรับซัมเมอร์ (A Girl & Three Sweethearts พากย์ไทย)
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
ทาง ช่อง 3SD ดิจิตอลทีวีเลข 28

(more…)

จุ๊บรักรับซัมเมอร์ 10 มิถุนายน 2560 : ตอนที่ 7 (Ep. 07)

จุ๊บรักรับซัมเมอร์

ซี่รี่ส์ญี่ปุ่น : เรื่อง จุ๊บรักรับซัมเมอร์ ตอนที่ 7 (Ep. 7)
A Girl & Three Sweethearts พากย์ไทย ออกอากาศ : 10 มิถุนายน 2560
ติดตามซีรี่ส์เกาหลี เรื่อง จุ๊บรักรับซัมเมอร์ (A Girl & Three Sweethearts พากย์ไทย)
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 น. – 10.30 น.
ทาง ช่อง 3SD ดิจิตอลทีวีเลข 28

(more…)