loading...

อักษรล่าแสน 18 มิถุนายน 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

รายการ : อักษรล่าแสน เทป 45 (Ep. 45)
ออกอากาศ : 18 มิถุนายน 2560
รับชมรายการ อักษรล่าแสน
ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
ทางช่อง One 31 ดิจิตอลทีวีเลข 31
รายละเอียด : อักษรล่าแสน ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง ทีม ก. เหมี่ยว ปวันรัตน์, ปุ๊ย ผอูน ปะทะ ทีม ข. ป้าต้อ มารุต, ป้าแจ๋ว ยุทธนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *