loading...

ฟ้าแลบเด็ก 18 มิถุนายน 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

รายการ : ฟ้าแลบเด็ก
ออกอากาศ : 18 มิถุนายน 2560
รับชมรายการ ฟ้าแลบเด็ก
ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 12.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ฟ้าแลบเด็ก ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง
+ ทีม ธงธง มกจ๊ก : น้องอลิซซี่, น้องไนน์, น้องต้นน้ำ
+ ทีม ไอซ์ ศรัณยู : น้องเพิร์ธ, น้องทิกเกอร์, น้องขุนพล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *