Sample Page

Spread the love

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เป็นรายการแข่งขันร้องเพลง ที่ให้คนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆเข้ามาร้องเพลงแข่งกัน ไม่ว่าจะเป็น นักร้อง นักแสดง พิธีกร ฯลฯ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดและหน้ากากตามคอนเซ็ปต์ที่ตัวเองเลือก เพื่อปกปิดไม่ให้คณะกรรมการ ผู้ชมในห้องส่ง และ ผู้ชมทางบ้านจำได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคือใคร รวมทั้งสามารถออกแบบแนวการร้องเพลงได้เองว่าจะร้องตามเนื้อเสียงปกติของตัวเอง หรือจะร้องให้แตกต่างจากที่ตนเองเคยร้องก็ได้

ซึ่ง The Mask Singer หน้ากากนักร้อง จะประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขัน 32 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม C และ กลุ่ม D โดยผู้เข้าแข่งขันจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มต่างๆ และประกบคู่เจอกันแบบแพ้คัดออก ผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไป ส่วนผู้แพ้จะต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่งเมื่อผ่านไป 3 รอบ จะทำให้ได้แชมป์ของแต่ละกลุ่ม และเข้าไปพบกับแชมป์ของกลุ่มอื่นต่อไป แชมป์กลุ่มที่ชนะในรอบ Semi-Final จะได้เข้าไปชิงชนะเลิศ และผู้ชนะจะได้เป็น The Mask Singer คนแรกของไทย และไม่ต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง

โดยการตัดสินใน The Mask Singer นั้นคะแนนจะมาจาก 2 กลุ่ม คือ จากคณะกรรมการ 7 คน แต่ละคนมี 10 คะแนน  และ จากผู้ชมในห้องส่งจำนวน 169 คน รวมเป็น 239 คะแนน โดยจะตัดสินจากความสามารถในการร้องเพลงเท่านั้น

และเพื่อให้โอกาสคณะกรรมการได้ทายว่าซูเปอร์สตาร์ภายใต้หน้ากากเป็นใคร ทางรายการจะมีเวลาให้คณะกรรมการซักถาม นักร้องหน้ากาก คนละ 2 นาที โดยที่เสียงที่นักร้องหน้ากากตอบออกมาจะถูกดัดแปลงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้รู้ว่าเสียงที่พูดออกมานั้นเป็นของซูเปอร์สตาร์คนใด

-*- เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของ The Mask Singer Season 1 -*-

- เดิมที่ทีมงานประกาศว่าจะมีผู้เข้าแข่งขัน 24 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม แต่หลังจากรายการออกอากาศเทปแรกแล้วได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งการงดออกอากาศของรายการบันเทิงต่างๆจากกรณีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้มีเวลาในการเตรียมงานมากขึ้น จึงได้มีการเพิ่มผู้เข้าแข่งขันเป็น 32 คน

 

loading...